ΠΙΟ FIT ΣΕ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! Σήμερα γυμνάζουμε πλάγιους κοιλιακούς και κορμό…

1 | ΠΙΟ FIT ΣΕ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ! Σήμερα γυμνάζουμε πλάγιους κοιλιακούς και κορμό...

2 | Άρσεις λεκάνης στο πλάι Μέρος Πρώτο

3 | Άρσεις λεκάνης στο πλάι Μέρος Δεύτερο

4 | Στάση χαιρετισμού Μέρος πρώτο

5 | Στάση χαιρετισμού Μέρος Δεύτερο

6 | Curve In Μέρος Πρώτο

7 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Πρώτο

8 | Πλάγιοι κοιλιακοί Μέρος Δεύτερο

9 | Πλάγιοι κοιλιακοί -Άσκηση Δεύτερη Μέρος Πρώτο

10 | Πλάγιοι κοιλιακοί -Άσκηση Δεύτερη Μέρος Δεύτερο

11 | Διατατική άσκηση αποθεραπείας

Read More

And More