Τόνωσε γλουτούς, σφίξε κοιλιακούς, διώξε μπρατσάκια!

1 | Τόνωσε γλουτούς

2 | διώξε μπρατσάκια!

3 | Kάθισμα με άρση χεριών Μέρος Πρώτο

4 | Βαθύ κάθισμα με άρση βαρών Μέρος Δεύτερο

5 | Βαθύ κάθισμα με έλξεις αρτήρων Μέρος Πρώτο

6 | Βαθύ κάθισμα με έλξεις αρτήρων Μέρος Δεύτερο

7 | Προβολή με βαράκια Μέρος Πρώτο

8 | Προβολή με βαράκια Μέρος Δεύτερο

9 | Άρσεις με βαράκια Μέρος Πρώτο

10 | Άρσεις με βαράκια Μέρος Δεύτερο

11 | Βαράκια για τρικέφαλους Μέρος Πρώτο

Read More

And More