Τραμπολίνο! Το fitness trend για σύσφιξη που σε βοηθά παράλληλα να κάψεις θερμίδες

1 | Τραμπολίνο! Το fitness trend για σύσφιξη που σε βοηθά παράλληλα να κάψεις θερμίδες

2 | Επι τόπου βηματάκια Μέρος Πρώτο

3 | Επι τόπου βηματάκια Μέρος Δεύτερο

4 | Περιστροφές κορμού Μέρος Πρώτο

5 | Περιστροφές κορμού Μέρος Δεύτερο

6 | Εκτάσεις ποδιών με αναπήδηση Μέρος Πρώτο

7 | Εκτάσεις ποδιών με αναπήδηση Μέρος Δεύτερο

8 | Εκτάσεις ποδιών με αναπήδηση Μέρος Τρίτο

9 | Βηματάκια επί τόπου με περιστροφές κορμού Μέρος Πρώτο

10 | Βηματάκια επί τόπου με περιστροφές κορμού Μέρος Δεύτερο

11 | Αναπήδηση με διάταση γονάτου Μέρος Πρώτο

12 | Αναπήδηση με διάταση γονάτου Μέρος Δεύτερο

13 | Προβολές στο πλάι με κάθισμα και αναπήδηση Μέρος Πρώτο

14 | Προβολές στο πλάι με κάθισμα και αναπήδηση Μέρος Δεύτερο

15 | Προβολές στο πλάι με κάθισμα και αναπήδηση Μέρος Τρίτο

Read More

And More