Χτίσε τα θεμέλια για σωστή στάση σώματος! Πρόγραμμα γυμναστικής για ραχιαίους

1 | Χτίσε τα θεμέλια για σωστή στάση σώματος! Πρόγραμμα γυμναστικής για ραχιαίους

2 | Κλασικοί ραχιαίοι Μέρος Πρώτο

3 | Κλασικοί ραχιαίοι Μέρος Δεύτερο

4 | Ραχιαίοι με άρση των ποδιών Μέρος πρώτο

5 | Ραχιαίοι με άρση των ποδιών Μέρος Δεύτερο

6 | Άσκηση "μαχαίρια" για τους ραχιαίους Μέρος Πρώτο

7 | Άσκηση "μαχαίρια" για τους ραχιαίους Μέρος Δεύτερο

8 | Stretch αντίθετο χέρι πόδι Μέρος Πρώτο

9 | Stretch αντίθετο χέρι πόδι Μέρος Δεύτερο

10 | Διάταση για χαλάρωση της μέσης

Read More

And More