Ζέσταμα! Αυτές είναι οι ασκήσεις που πρέπει να κάνεις πριν το πρώτο μάθημα Kickboxing

1 | Ζέσταμα! Αυτές είναι οι ασκήσεις που πρέπει να κάνεις πριν το πρώτο μάθημα Kickboxing

2 | Άσκηση 1

3 | Άσκηση 2

4 | Άσκηση 3 Μέρος Πρώτο

5 | Άσκηση 3 Μέρος Δεύτερο

6 | Άσκηση 4 Μέρος Πρώτο

7 | Άσκηση 4 Μέρος Δεύτερο

8 | Άσκηση 4 Μέρος Τρίτο

9 | Άσκηση 5 Μέρος Πρώτο

10 | άσκηση 5 Μέρος Δεύτερο

Read More

And More