Μαρία: Το makeover της αναγνώστριας!

1 | Μαρία : Το makeover της αναγνώστριας!

2 | Πρόταση make up- μαλλιά

3 | To σωστό μήκος και prints

4 | Το σωστό φόρεμα

5 | To λάθος παντελόνι

6 | Η zip culotte

7 | Η τελική μας επιλογή

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164