Ρίτα: Το makeover της αναγνώστριας!

1 | Ρίτα: Το makeover της αναγνώστριας!

2 | To σωστό μήκος σε mini

3 | Τα σωστά χρώματα

4 | Το λευκό σακάκι

5 | Η ολόσωμη φόρμα

6 | Η τελική πρόταση

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164