ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ

Γιώργος Παπαδάκης: Ο… “βασιλιάς” αποχωρεί κι αυτοί είναι οι αντικαταστάτες του!
Ο Γ. Αυτιάς φεύγει… Ποιοι έρχονται στην θέση του στο Alter ;