ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΓΛΥΤΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: Κάψε το λίπος από το εσωτερικό των ποδιών