ΔΕΔΕ

Γιατί ενώ ξεκίνησα περπάτημα πήρα κιλά;
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164