ΔΗΜΗΤΡΑ

Δ. Παπαδοπούλου: Κάνω μακροχρόνιες σχέσεις!
Η Δήμητρα Αιγινίτη μίλησε για το γάμο της!