ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΑΛΙΑΣ

Α. Ψυχράμη- Δ. Μακαλιάς: Το ερωτευμένο ζευγάρι μαζί και στο θέατρο! Φωτογραφίες