ΕΛΜΙΡΑ ΜΠΕΓΚΑΤΗ

“Για μια δεκαετία το αλκοόλ ήταν η παρέα μου. Έβγαινα έξω και ήμουν πάντα χάλια…”