ΓΙΑ

Η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου είναι ίδια με αυτή που έχουν οι άλλοι για σένα;
Ξενοδοχείο για τέρατα