ΚΑΦΕΣ

Ξινός βγήκε ο καφές στους ελεγκτές του Δ.Ν.Τ!