ΚΑΜΠΑΝΙΑ DOVE

Dove Self-Εsteem Εvent: Μια εκδήλωση εστιασμένη στη χαμηλή αυτοπεποίθηση που βιώνει η νέα γενιά από τα Social Media
Dove. Εδώ και χρόνια αναδεικνύει την πραγματική ομορφιά της κάθε γυναίκας.