ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κικίλιας, Καπερνάρος και Ρεπούση οι βουλευτές που ελέγχονται γιατί έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό