ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΙΩΤΗΣ

Ο Μανώλης Χιώτης με απήγαγε όταν ήμουν 14 ετών και με παντρεύτηκε