ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μήνας Πρόληψης & Ενημέρωσης κατά του Καρκίνου του Μαστού: Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου από τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
Η πρόληψη του καρκίνου του μαστού και η αξία του προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου