ΠΙΤΣΑ

Διακοπές είμαι, να μην φάω ένα σουβλάκι; Φυσικά…