ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

Felix: Μια πολυθρόνα παντός καιρού
Μια πολυθρόνα-πίνακας!