ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ

” Όταν διαβάζω για συναδέλφους ότι τους διεκδικούν τα κανάλια, γελάω.” Ποιος το είπε;
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164