Αυτοβελτιωση

Αυτοπεποίθηση: Τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που πιστεύουν στον εαυτό τους. Τα έχεις;