Έρευνα αποδεικνύει πως τα παιδιά με άσθμα δεν λαμβάνουν σωστά την φαρμακευτική αγωγή τους

Το άσθμα είναι μία από τις πιο συχνές και κοινές παθήσεις που εμφανίζονται στα παιδιά. Μάλιστα, τα ποσοστά κρουσμάτων σε παιδιά είναι μεγαλύτερα από εκείνα που σημειώνονται σε ενήλικες. Πρόκειται για μια πνευμονική πάθηση που δυσκολεύει την αναπνοή του ατόμου, εξαιτίας στενώσεων ή ερεθισμών στους αεραγωγούς. Επιπλέον, υπάρχουν περιβαλλοντικοί ή και οργανικοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις άσθματος, όπως είναι ο καιρός, η γύρη, η μόλυνση, η κόπωση ή ακόμη και το απλό κρύωμα. Και ενώ το άσθμα δεν θεραπεύεται, ωστόσο αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και την σωστή λήψη της μέσω του εισπνευστήρα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση Journal of Allergy and Clinical Immunology, τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες δεν χρησιμοποιούν τον εισπνευστήρα τους σωστά, με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπίζονται επαρκώς τα συμπτώματα του άσθματος.

Η ερευνητική ομάδα έφτασε σε αυτό το συμπέρασμά, αφότου παρακολούθησε (μέσω ηλεκτρονικών μόνιτορ που εγκατέστησε σε συνολικά 7.558 εισπνευστήρες άσθματος) τον χρόνο που μεσολαβούσε μεταξύ των δύο εισπνοών του φαρμάκου από τους χρήστες της συσκευής. Έτσι, οι μετρήσεις έδειξαν πως το 84% των ασθενών δεν περίμενε τα 30 δευτερόλεπτα που είναι το ελάχιστο χρονικό περιθώριο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εισπνοής φαρμάκου (το συνιστώμενο όριο είναι το ένα λεπτό), ενώ περισσότερο από το 50% των ασθενών περίμενε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα.

Όπως περιγράφεται στην έκθεση της έρευνας, η σωστή λήψη των φαρμάκων περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα βήματα, που πρέπει να ακολουθούνται πιστά για την επαρκή δράση της αγωγής. Το παιδί πρέπει να βγάλει το καπάκι από τον εισπνευστήρα και να κουνήσει την συσκευή για πέντε δευτερόλεπτα. Έπειτα, πρέπει να εκπνεύσει εντελώς και να τοποθετήσει το στόμιο στο στόμα του (κλείνοντας την δίοδο απολύτως). Μετά, πρέπει να πατήσει την συσκευή, ώστε να απελευθερώσει το φάρμακο, να εισπνεύσει αργά και βαθιά από το στόμα και να κρατήσει την αναπνοή του για 10 δευτερόλεπτα. Τέλος, μπορεί να εκπνεύσει ξανά και να περιμένει απαραιτήτως ένα λεπτό πριν προχωρήσει στην δεύτερη εισπνοή του φαρμάκου, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Read More

And More