Ανόρθωση γλουτών! Αυτές είναι οι καλύτερες ασκήσεις!

1 | Ανόρθωση γλουτών! Αυτές είναι οι καλύτερες ασκήσεις!

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 -ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 -ΘΕΣΗ 2

4 | ΘΕΣΗ 2

5 | ΑΣΚΗΣΗ 3 -ΘΕΣΗ 1

6 | ΑΣΚΗΣΗ 3 -ΘΕΣΗ 2

7 | ΑΣΚΗΣΗ 4 -ΘΕΣΗ 1

8 | ΑΣΚΗΣΗ 4 -ΘΕΣΗ 2

9 | ΑΣΚΗΣΗ 5 -ΘΕΣΗ 1

10 | ΑΣΚΗΣΗ 5 -ΘΕΣΗ 2

Read More

And More