Απόκτησε τέλεια γυμνασμένη πλάτη!

1 | Απόκτησε τέλεια γυμνασμένη πλάτη!

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 1

5 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 2

6 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 1

7 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 2

8 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 1

9 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 2

10 | ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164