Ασκήσεις για δύο! Βρες τον fitness buddy και ξεκίνα γυμναστική

1 | Ασκήσεις για δύο! Βρες τον fitness buddy και ξεκίνα γυμναστική

2 | Push ups & Κωπηλατική Μέρος Πρώτο

3 | Push ups & Κωπηλατική Μέρος Δεύτερο

4 | Push ups & Κωπηλατική Μέρος Τρίτο

5 | Καθίσματα με πλάτη και στροφή κορμού με μπάλα Μέρος Πρώτο

6 | Καθίσματα με πλάτη και στροφή κορμού με μπάλα Μέρος Δεύτερο

7 | Καθίσματα με πλάτη και στροφή κορμού με μπάλα Μέρος Τρίτο

8 | Σανίδα & Κάμψεις δικεφάλων Ισομετρικά

9 | Πιέσεις ώμων και Πλιέ Κάθισμα Μέρος Πρώτο

10 | Πιέσεις ώμων και Πλιέ Κάθισμα Μέρος Δεύτερο

11 | Πιέσεις ώμων και Πλιέ Κάθισμα Μέρος Tρίτο

12 | Κάμψεις/Εκτάσεις με πετσέτα Μέρος Πρώτο

13 | Κάμψεις/Εκτάσεις με πετσέτα Μέρος Δεύτερο

14 | Κάμψεις/Εκτάσεις με πετσέτα Μέρος Τρίτο

Read More

And More