Ασκήσεις για να γυμνάσεις τα πόδια… Προχώρησε στο επόμενο επίπεδο

1 | Ασκήσεις για να γυμνάσεις τα πόδια... Προχώρησε στο επόμενο επίπεδο

2 | Κάθισμα στο ένα πόδι Μέρος Πρώτο

3 | Κάθισμα στο ένα πόδι Μέρος Δεύτερο

4 | Προβολές μπροστά Μέρος Πρώτο

5 | Προβολές μπροστά Μέρος Δεύτερο

6 | Προβολές μπροστά Μέρος Τρίτο

7 | Πλάγιες προβολές Μέρος Πρώτο

8 | Πλάγιες προβολές Μέρος Δεύτερο

9 | Πλάγιες προβολές Μέρος Τρίτο

10 | Curve And Jump Μέρος Πρώτο

11 | Curve And Jump Μέρος Δεύτερο

12 | Curve And Jump Μέρος Τρίτο

Read More

And More