Γυμναστική: Ασκήσεις για γράμμωση με αντικείμενα που έχεις ήδη στο σπίτι

1 | Γυμναστική: Ασκήσεις για γράμμωση με αντικείμενα που έχεις ήδη στο σπίτι

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 – ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 1

5 | ΑΣΚΗΣΗ 2 – ΘΕΣΗ 2

6 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 1

7 | ΑΣΚΗΣΗ 3 – ΘΕΣΗ 2

8 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 1

9 | ΑΣΚΗΣΗ 4 – ΘΕΣΗ 2

10 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 1

11 | ΑΣΚΗΣΗ 5 – ΘΕΣΗ 2

12 | ΑΣΚΗΣΗ 6 – ΘΕΣΗ 1

13 | ΑΣΚΗΣΗ 6 – ΘΕΣΗ 2

14 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 1

15 | ΑΣΚΗΣΗ 7 – ΘΕΣΗ 2

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164