Ισομετρικές σε συνδυασμό με αλματάκια! Ένα πρόγραμμα για όλο το σώμα!

1 | Ισομετρικές σε συνδυασμό με αλματάκια! Ένα πρόγραμμα για όλο το σώμα!

2 | Ισομετρική με αλματάκι μπροστά Μέρος Πρώτο

3 | Ισομετρική με αλματάκι μπροστά Μέρος Δεύτερο

4 | Ισομετρική με αλματάκι μπροστά Μέρος Τρίτο

5 | Ισομετρική με άνοιγμα ποδιών Μέρος Πρώτο

6 | Ισομετρική με άνοιγμα ποδιών Μέρος Δεύτερο

7 | Ισομετρική με άνοιγμα ποδιών Μέρος Τρίτο

8 | Step on air Μέρος Πρώτο

9 | Step on air Μέρος Δεύτερο

10 | Step on air Μέρος Τρίτο

11 | Αλματάκια στο πάλι Μέρος Πρώτο

12 | Αλματάκια στο πάλι Μέρος Δεύτερο

13 | Αλματάκια στο πάλι Μέρος Τρίτο

Read More

And More