ΩΡΑ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ! Η yoga instructor Ιωάννα Κολιακουδάκη σου δείχνει πως να γυμνάσεις τα πόδια

1 | Yoga Time! Η Ιωάννα έχει τις ασκήσεις για να τονώσεις τα πόδια

2 | 1. Πολεμιστής 1/virabhadrasana 1

3 | 2. Πολεμιστής 2/virabhadrasana 2

4 | 3. Πολεμιστής 3/virabhadrasana 3 Μέρος Πρώτο

5 | Πολεμιστής 3/virabhadrasana 3 Μέρος Δεύτερο

6 | 4.Σκαμνάκι/utkatasana

7 | 5. Τέντωσε το πόδι μπροστά Μέρος Πρώτο

8 | Τέντωσε το πόδι μπροστά Μέρος Δεύτερο

9 | Τέντωσε το πόδι μπροστά Μέρος Τρίτο

Read More

And More