Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! Ασκήσεις για ανορθωμένους γλουτούς… To 2o σετ!

1 | Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου! Ασκήσεις για ανορθωμένους γλουτούς... To 2o σετ!

2 | Άσκηση για το γλουτό Μέρος Πρώτο

3 | Άσκηση για το γλουτό Μέρος Δεύτερο

4 | Άσκηση για το μηρό με το πόδι στο πλάι Μέρος Πρώτο

5 | Άσκηση για το μηρό με το πόδι στο πλάι Μέρος Δεύτερο

6 | Άσκηση για το μηρό με το πόδι στο πλάι Μέρος Τρίτο

7 | Άσκηση για το γλουτό

8 | 7

Read More

And More