ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η αριθμολογία του 2024: Τι προβλέπει ο προσωπικός σου αριθμός για τη νέα χρονιά;
Προβλέψεις αριθμολογίας – Ιανουάριος 2017: Πώς θα είναι ο μήνας σου;
Προβλέψεις αριθμολογίας – Αύγουστος 2016: Πώς θα είναι ο μήνας σου ερωτικά και επαγγελματικά;
ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164