ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Τελικά παχαίνει η ντομάτα; Πόσες θερμίδες έχει η χωριάτικη σαλάτα; Είναι αλήθεια ότι έχει πολλές;