ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ

Πείτε… “Splash” για ένα δροσερό καλοκαίρι!
Σε τι διαφέρει το καλοκαιρινό smokey από το χειμερινό; Η απάντηση στο Beauty School!