ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Στους πόσους βαθμούς πρέπει να ρυθμίζεις το κλιματιστικό για καλύτερη υγεία
Όταν έχεις νεογέννητο στο σπίτι μπορείς να ανοίγεις το κλιματιστικό ή τον ανεμιστήρα;