ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παιδιά του Νοεμβρίου έχουν επτά κοινά χαρακτηριστικά. Γνωρίζεις ποια είναι;
Μωρά του Μαρτίου, ενωθείτε! Ποια είναι τα κοινά σας χαρακτηριστικά;