ΚΟΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παιδιά του Μαΐου έχουν 7 κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι;
Τα παιδιά του Ιουλίου έχουν επτά κοινά χαρακτηριστικά. Γνωρίζεις ποια είναι;