ΜΙΚΕΛΕ ΜΟΡΟΝΕ

Μικέλε Μορόνε: Η σύγκριση με τον ρόλο του Μάσιμο Τοριτσέλι, ο γάμος και οι δύο γιοι του