ΝΕΑΜΕΤΡΑ

Ποιους δεν πλήττει το νέο ασφαλιστικό;
Μην υποτιμάς τη δύναμή σου!