ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Νέες τεχνικές στην Αυξητική Μαστού από το Παγκόσμιο Συνέδριο Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής – Βιέννη 2021
B. Rafaelli: Aφαιρεί “ελιά” στην κάμερα και δηλώνει πως πάντα πρέπει να χεις φίλο έναν πλαστικό χειρουργό!