ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

“Ο κόσμος είναι τόσο ωραίος, όσο ωραίος είναι αυτός που τον βλέπει.”
Σκούρας – Δροσοπούλου: Παντρεύονται ο πλαστικός χειρουργός και η Μις “Politia Tennis Club”!