ΧΩΡΙΣΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ

Χωρίστρα στη μέση ή στο πλάι; Τι σημαίνει η μεριά που την κάνεις και ποια σε κολακεύει περισσότερο!