16 Εποχικοί στο Ξυλόκαστρο

16 Εποχικοί στο Ξυλόκαστρο | tlife.gr

Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

-δεκατέσσερις θέσεις ΥΕ Εργατών καθαριότητας

-δύο θέσεις ΔΕ Οδηγών Απορ/φόρων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2743360243.

READ more

Εσύ τι λες; Πες τη γνώμη σου