Ανόρθωση γλουτών:Η Μάντη Περσάκη σου δείχνει τις σωστές ασκήσεις

1 | Ανόρθωση γλουτών:Η Μάντη Περσάκη σου δείχνει τις σωστές ασκήσεις

2 | ΘΕΣΗ 1

3 | ΘΕΣΗ 2

4 | ΘΕΣΗ 3

5 | ΘΕΣΗ 4

6 | ΘΕΣΗ 5

7 | ΘΕΣΗ 6

8 | ΘΕΣΗ 7

9 | ΘΕΣΗ 8

10 | ΘΕΣΗ 9 / ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ

Read More

And More