Η Μάντη Περσάκη σου διορθώνει τα λάθη που ενδεχομένως κάνεις όταν γυμνάζεσαι…

1 | Τι λάθη κάνεις όταν γυμνάζεσαι; Η Μάντη Περσάκη σου δείχνει τον... “σωστό δρόμο”!

2 | Κοιλιακοί

3 | Η λάθος κίνηση

4 | Η σωστή κίνηση

5 | Σανίδα/Η λάθος θέση

6 | Σανίδα

7 | Ραχιαίοι

8 | Η λάθος θέση

9 | Η σωστή θέση

10 | Καθίσματα/Η λάθος θέση

11 | Η σωστή θέση

12 | Διατατική άσκηση/Η λάθος άσκηση

13 | Η σωστή θέση

Read More

And More