Θιβετιανές Ασκήσεις! Ένα σετ ασκήσεων που θα γυμνάσει όλο το σώμα και θα… χαλαρώσει το πνεύμα!

1 | Θηβετιανές Ασκήσεις!

2 | Άσκηση 1η - Περιστροφή Μέρος Πρώτο

3 | Άσκηση 1η - Περιστροφή Μέρος Δεύτερο

4 | Άσκηση 2η - Άρση ποδιών Μέρος Πρώτο

5 | Άσκηση 2η - Άρση ποδιών Μέρος Δεύτερο

6 | Άσκηση 3η - Μισή Γέφυρα Μέρος Πρώτο

7 | Άσκηση 3η - Μισή Γέφυρα Μέρος Δεύτερο

8 | Άσκηση 4η - Γέφυρα Μέρος Πρώτο

9 | Άσκηση 4η - Γέφυρα Μέρος Δεύτερο

10 | Άσκηση 5η - Εναλλακτική στάση του σκύλου Μέρος Πρώτο

11 | Άσκηση 5η - Εναλλακτική στάση του σκύλου Μέρος Δεύτερο

Read More

And More