Χάσε πόντους με τη νέα fitness τάση που λατρεύουν οι stars!

1 | Χάσε πόντους με τη νέα fitness τάση που λατρεύουν οι stars!

2 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 1

3 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 2

4 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 3

5 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 4

6 | ΑΣΚΗΣΗ 1 - ΘΕΣΗ 5

7 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 1

8 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 2

9 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 3

10 | ΑΣΚΗΣΗ 2 - ΘΕΣΗ 4

11 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 1

12 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 2

13 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 3

14 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 4

15 | ΑΣΚΗΣΗ 3 - ΘΕΣΗ 5

16 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 1

17 | ΑΣΚΗΣΗ 4 - ΘΕΣΗ 2

18 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 1

19 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 2

20 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 3

21 | ΑΣΚΗΣΗ 5 - ΘΕΣΗ 4

22 | ΑΣΚΗΣΗ 6 - ΘΕΣΗ 1

23 | ΑΣΚΗΣΗ 6 - ΘΕΣΗ 2

24 | ΑΣΚΗΣΗ 6 - ΘΕΣΗ 3

25 | ΑΣΚΗΣΗ 6 - ΘΕΣΗ 4

Read More

And More

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232164