Ραντεβού με τον πρώην

Χωρίσαμε πριν 2 μήνες και μου κόστισε αρκετά. Μου τηλεφώνησε ξαφνικά σήμερα και κλείσαμε ραντεβού για το βράδυ. Θέλω να είμαι θεά!