ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Χρ. Παππά: Στο νοσοκομείο εξαιτίας αλλεργικού σοκ!