ΣΤΑΗ

Ανανέωσε η Έλλη Στάη με την ΕΡΤ!
EUROVISION και Έλλη Στάη στα “Παιδιά κουμπιά”
Η ΕΡΤ επαναφέρει την Ελλη Στάη στο κεντρικό δελτίο ! “Δεν βρέθηκε κάτι άξιο σημασίας”, αναφέρεται στο πόρισμα της ΕΔΕ !