ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ

Αναζητώντας τον κατάλληλο σύντροφο…
Η αξιοπρέπεια στη σχέση… Πόσο πολύτιμη είναι; Τι σημαίνει;